Identitet

mind and matter identitet

Identitet er den delen av selvet vårt som vi oppfatter som særlig sentral, ekte og typisk for akkurat meg. Hvem er jeg? Mange strever etter "å finne seg selv" og danne et selvbilde man kan akseptere og leve opp til, for deretter å kunne etablere en livsstil som svarer til dette bildet. Kronisk sykdom, smerter, psykiske lidelser og kroppslige utfordringer kan rokke ved ditt bilde av deg selv og din egen identitet.  Dette kan medføre at du ikke lenger kan leve et ytre, sosialt liv som svarer til det indre bildet du har av deg selv. Da kan identiteten din svekkes, noe som igjen kan føre til lavere selvbilde og forakt for deg selv.

 

Jeg kan hjelpe deg i spørsmål rundt identitet, selvbilde og egenverdi.