Jordmorfaglig rådgivning og veiledning

mind and matter fødselsangst, svangerskapsdepresjon
Kognitiv terapi
Medisinsk Yoga
Jordmorfaglig rådgivning og veiledning

Som jordmor er jeg spesielt opptatt av kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Mange tenker at jordmor utelukkende tar i mot barn på sykehus, men en jordmor har langt større og bredere kompetanse enn som så. Jeg kan blant annet veilede og støtte i spørsmål vedrørende seksualitet, seksuell helse og familieplanlegging,- fra pubertet til overgangsalder. 

 

God seksuell helse og gode seksuelle relasjoner fremmer mestring. Jeg kan veilede i spørsmål om kropp, samliv, seksualitet og eventuell prevensjon for kvinner i alle aldre.

 

Mange barn og unge har blitt utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. Tidligere og pågående erfaringer med vold i nære relasjoner kan påvirke kvinners opplevelse av svangerskap, fødsel og barseltid. Jeg kan være en samtalepartner og en støtte i spørsmål rundt svangerskap og fødsel. Herunder fødselsangst, svangerskapsdepresjoner og fødselsdepresjoner.

 

Mange nybakte mødre opplever at barseltiden er en sårbar periode med kroppslige, mentale og sosiale omstillinger. Jeg tilbyr støtte, veiledning og samtaler til kvinner som ønsker hjelp i denne fasen. 

 

Overgangsalderen er en fase i livet hvor kroppen og dens funksjoner endrer seg. Mange er uforberedt på de psykiske og fysiske utfordringene som kan oppstå. Jeg tilbyr råd og veiledning. 

Ta kontakt for mer informasjon.