Kognitiv terapi

mind and matter kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en forskningsbasert terapiform hvor man jobber med sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og adferd. Et viktig utgangspunkt i kognitiv terapi er tanken om at det er glidende overganger mellom psykiske lidelser og normal funksjon,- det dreier seg om gradsforskjeller heller enn vesensforskjeller. Kjernen i kognitiv terapi er at terapeuten støtter klienten i å mestre sine utfordringer ved å blant annet belyse og bidra til endring av negative tankemønster og uhensiktsmessige handlinger. Forskning viser at negative tankemønstre og uhensiktsmessige handlinger understøtter og opprettholder psykiske vansker og problemer. Å bryte en "ond sirkel" av negative tanker og opprettholdende handlinger kan føre til større mestringsfølelse og økt velvære for klienten. 

I kognitiv terapi jobber jeg målrettet med dine (negative) tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og adferd. Utgangspunktet mitt er at det er du som er ekspert på deg selv, og at du med min støtte kan lære deg teknikker og tilegne deg verktøy for å oppleve økt mestring og mening i livet ditt.

Psykiske problemer knyttes ofte til følelser som skam, selvforakt, skyld og selvkritikk. En god terapeutisk samtale kan stimulere til lindrende, konstruktive og støttende indre samtaler hos klienten, og den terapeutiske relasjonen mellom terapeut og klient kan stimulere til refleksjon rundt egne holdninger og tanker. En god terapeutisk samtale vil kunne bidra til håp om at endring er mulig, og ikke minst mot til å gjennomføre disse endringene. En god terapeut vil være klientens støttespiller og "heiagjeng". 

Eksempler på problemstillinger jeg kan bistå deg med:

-Fødselsangst

-Svangerskapsdepresjon

-Fødselsdepresjon/barselstårer

-Spørsmål rundt seksualitet og legning

-Panikkangst

-Generalisert angst

-Sosial angst

-Depresjoner

-Komplisert sorg

-Smerteproblematikk

-Spørsmål rundt identitet, mening og mestring

-Tristhet

-Motløshet

Med utgangspunkt i din bestilling setter vi mål for behandlingen, og sammen enes vi om agenda for hver time. Den første timen varer 60 minutter og de påfølgende timene varer 45 minutter. Mellom timene vil jeg ofte oppfordre deg til å enten øve på en konkret ting som vi blir enige om, eller gjøre en "lekse". Det er som regel en fordel at vi møtes en gang i uken. 

Jeg tilbyr online samtaleterapi. Ta kontakt for mer informasjon og timebestilling.