Mening

mind and matter mening

 Mening er den viktigste komponenten for følelse av sammenheng i livet. Dette fordi mening er så nært knyttet til våre følelser og motivasjon. Man kan si at det å oppleve mening er selve drivkraften i livet. Når du opplever at livet ditt har en mening, kan du skape struktur i livet. Dette bidrar til at du kan forstå livet ditt og se sammenhenger, og det å forstå og se sammenhenger kan medføre at du lettere klarer å håndtere livet ditt på en god måte.

 

Hva som gir livet ditt mening kan være noe helt annet enn hva som gir livet mitt mening. Det er således ikke innholdet i seg selv som betyr noe, men at du har tiltro til at det å leve livet ditt på denne måten gir mening for akkurat deg.