Mestring

mind and matter mestring

Mestring (coping) i denne sammenhengen er kort og godt det vi mennesker gjør i livet vårt for å mestre, redusere eller tolerere stress, ubehag, problemer eller vanskelige situasjoner. Hvert individ oppfatter og opplever stress forskjellig og derfor mestrer vi stress på vår egen måte. Det finnes ingen "mestringsfasit" og det er ingen som mestrer  "galt" eller "riktig". Dette er i utgangspunktet helt normalt og fint, og forskjellige mestringsstrategier fungerer (fungerer ikke) for forskjellige personer. Dette avhenger av personlige ferdigheter og personlige forutsetninger. Vi vet likevel at noen mestringsstrategier er mindre hensiktsmessige enn andre. Dette fordi disse strategiene ikke bare reduserer stress der og da, men også kan være potensielt svært skadelige for personen. Eksempler på dette er alkohol og narkotiske stoffer. 

En positiv mestringsstrategi er hvilken som helst strategi du benytter deg av for å redusere stress, og som på både kort og lang sikt reduserer dette stresset betydelig. En positiv mestringsstrategi vil ikke på noen måte skade deg i nåtid eller fremtid. Det er disse positive mestringsstrategiene du ønsker å tilegne deg.

Jeg kan hjelpe deg med å identifisere uhensiktsmessige mestringsstrategier, og å erstatte disse med mer positive og fremtidsrettede strategier.