Min bakgrunn og filosofi

mind and matter Hege Staaf-Pettersen

The mind is everything. What you think, you become. -Buddha

  • kognitiv terapeut

  • Yogaterapi- og mindfulnessterapeut

  • Medisinsk yoga-instruktør

  • Bachelor i sykepleie

  • Master i jordmorfag

For meg er det viktig å se det enkelte individet i en kontekst bestående av indre og ytre faktorer. Som menneske og terapeut tror jeg på å rette oppmerksomheten mot de faktorene som fremmer god psykisk og fysisk helse og velvære. Jeg ønsker å forstå og være en støtte for deg i tilpasningsprosessen mot å oppleve økt mestring i livet ditt.  Jeg tror din unike historie er viktigere enn din eventuelle diagnose, og jeg ønsker å ha fokus på dine personlige ressurser og motstandskraft i terapien. Ved å identifisere og styrke dine ressurser og motstandskraft vil du kunne oppleve økt mestring, bedre helse og velvære. Vi er alle forskjellige og kommer med ulik bagasje, og i terapirommet har jeg fokus på å se deg som unikt menneske. Noen strukturer kan man forandre, mens andre er mer fastlåste. Det å akseptere at enkelte ytre ting ikke vil endres, vil være essensielt for tilgivelse, opplevelse av mening og videre mestring av livet. 

 

Mennesket har ofte behov for å nullstille seg for å hente ny energi. Hva som nullstiller oss er individuelt.  Forskning viser at blant annet fysisk aktivitet, yoga, naturopplevelser og oppmerksomt nærvær er helsefremmende aktiviteter som på kort og lang sikt øker mestringsfølelse, velvære og opplevelse av mening. 

Les mer under linkene i menyen til venstre.