Sikkerhet ved online terapi

mind and matter online terapi

Jeg tilbyr terapi via videosamtaler, mobilsamtaler, chat og epost. All kommunikasjon mellom meg og klienten foregår over plattformer som er kryptert fra ende-til-ende,- dette for å ivareta klientens sikkerhet på nettet. Jeg har plikt til å føre journal, og journalen blir oppbevart i et kryptert program på maskin som også er kryptert. Backup er tatt på kryptert ekstern harddisk, og oppbevares ihht forskrifter. Jeg har som helsepersonell taushetsplikt og vil ikke dele informasjonen som kommer frem i samtalene med andre,- unntatt når klienten eller andres liv står i fare. Da plikter jeg å varsle de rette instanser.

 

Det er svært viktig at din pc er sikret med firewall og anti-virusprogram, og at du utelukkende benytter deg av kryptert mail/chat, videosamtale/mobilsamtale (som beskrevet her​) i kommunikasjon av sensitive opplysninger med meg. Alle opplysninger av sensitiv art skal deles over kryptert konto, og du oppfordres til å sikre din egen pc med passord slik at uvedkommende ikke får adgang.  Mind & Matter kan ikke ta ansvar dersom uvedkommende får tilgang på opplysninger som er lagret på din egen pc.