Selvfølelse

mind and matter selvfølelse

Selvfølelse dreier seg om de følelsesmessige vanene våre i samspill med andre. Når man har god selvfølelse føler man seg like verdifull som andre og man stoler på egne tanker og meninger. Et menneske med grunnleggende god selvfølelse tør å ta og gjøre feil, og vedkommende tør å våge suksess. Et menneske med god selvfølelse våger å si både ja og nei. Et menneske med dårlig selvfølelse føler seg ofte mindreverdig og utrygg i møte med andre. Vedkommende fører ofte en indre kritisk samtale, noe som igjen kan føre til større sosial utrygghet.Mange har behov for støtte og veiledning for å kunne se seg selv som verdifull og "god nok".